Dunarent


Go to content

Main menu:


Tevékenységeink

Közérdekû adatok

Ügyvezetõ: Sztancsikné Kocsi Erzsébet
Tulajdonosok: Sztancsikné Kocsi Erzsébet
Weszta-T Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság

Könyvvizsgáló: PKI Könyvvizsgáló Iroda Korlátolt Felelõsségû Társaság

Kamarai tagság: Pest megyei Kereskedelmi és Iparkamara, kamarai azonosító: 2-28-93

Cégjegyzékszám: 13-09-068270
Statisztikai jel: 10929427-4511-113-13
Adószám: 10929427-2-13
Közösségi adószám: HU10929427

BackPlayNext
Katt
Katt
Katt
Katt

Jegyzett tõke: 146.910.000 Ft

Engedélyeink:

Mûködési engedélyszám: B/17/2013,K/244/2013
Közúti belföldi árufuvarozási engedélyszám: AF-13-000388/2022.
Közúti belföldi személyszállítási engedélyszám: ASZ-13-000388/2022.
Veszélyes hulladékszállítási engedélyszám: PE/KTFO/02332-11/2023 (az egész ország területére)
Nem veszélyes hulladékszállítási engedélyszám: PE/KTFO/02924-13/2020. (az egész ország területére)
Veszélyes áruszállítási, biztonsági tanácsadó: VT-00087/20. (2025.)


KTJ: 100683537
KÜJ: 100208579

Katt


Ügyvezetõi köszöntõ

Tisztelt Érdeklõdõ, Kedves Olvasó!

A vállalat megalapítása óta eltelt 20 év rendkívül mozgalmas, és nehéz volt. 20 év egy cég életében nagyon sokat jelent, fõleg a mai gazdasági viszonyok között. A piacon maradás örökös kihívás, és ami nagyon fontos, hogy évrõl évre muszáj fejlõdni az újabb technológiához.
Ha összegezni, értékelni kellene az eltelt éveket, akkor elmondható, hogy a 20 év alatt több ezer megelégedett vevõvel gazdagodtunk. Jelentõs jogszabályi elõírásoknak, változásoknak eleget téve maradtunk stabilak, versenyképesek. Fejlõdések mentek végbe a cég szerkezetében, tulajdonosi összetételében, másrészt jelentõs fejlesztéseken ment keresztül maga a technológia is.
Büszkék vagyunk rá, hogy a Dunarent Kft. számára nincs megoldhatatlan feladat. 20 éves áruforgalmazási tapasztalattal, hozzáértõ munkatársakkal és a szakma iránt érzett kifogyhatatlan odaadással folytatjuk munkánkat a következõ 20 évben is. S végül köszönet, mind azoknak, akik az elmúlt 20 évben hozzásegítették vállalatunkat a sikerhez!

Sztancsikné Kocsi Erzsébet
ügyvezetõCégtörténet

A DUNARENT Közúti Szolgáltató és Szerviz Kft-t a MOL Rt. hozta létre 1994. április 1-jén egyszemélyi MOL tulajdonú Kft-ként. Ezt követõen 1997-ben az alapító a DUNARENT Kft. 100 % tulajdonrészének pályázat útján történõ értékesítését határozta el. E döntés következményeként a Dunarent Kft. munkavállalóiból - 16 fõvel - megalakult a DUNARENT 2000 Rt., amely a MOL Rt-tõl az üzletrészt 100 %-ban megvásárolta.
Az igazgatótanács kijelölése alapján az új törzstõkét megemelve személyenként 100 000 Ft törzsbetét befizetését vállalva 9 fõ szerzett tulajdonrészt, de a fõtulajdonos a DUNARENT 2000 Rt. maradt. A megalapítástól 2008. júlisáig
Még ugyan ebben az évben jelentõs összeget kellett fordítani az 1999-ben saját erõbõl megépített és megnyitott DUNA Autóház ŠKODA Márkakereskedés épületére. A tulajdonosi kör úgy döntött, hogy 2001-ben megnyitja Dunaújvárosban is a ŠKODA Márkaképviseletét. Azonban a dunaújvárosi autószalon a gyenge lakossági termékkereslet miatt 2006-ban eladásra került.
2008. július 2-án tulajdonosváltás történt, a többségi tulajdonos a Weszta-T Ipari és Kereskedelmi Kft. lett, a kisebbségben lévõ tulajdonos pedig Sztancsikné Kocsi Erzsébet, a vállalat ügyvezetõje.
A tulajdonosváltást követõen az ügyvezetés egy határozott reorganizációs tevékenységbe kezdett, melynek eredményeként a kötelezettségeinek folyamatosan, a jogszabályokban elõírt, illetve a partnerek által meghatározott idõben eleget tesz.
A gazdasági válság gyökeresen megváltoztatta az új gépjármûvek értékesítési helyzetét, ezért a ŠKODA Márkakereskedés és Márkaszerviz mûködtetése is már nehezen volt vállalható. A gazdasági hatékonyság miatt, ezért 2013. december 9-ével a Dunarent Kft-bõl kivált a márkaképviselet és új cégvezetéssel önállóan kezdte meg a mûködését BARA Autóház Kft. név alatt.
Célkitűzéseink megvalósításához az ISO 9001:2015 – UKAS szabványnak megfelelően működünk, az abban foglaltaknak megfelelően igyekszünk szolgáltatásaink minőségét fejleszteni, és szinten tartani.Copyright © 2014 DUNARENT Közúti Szolgáltató és Szerviz Kft.
Minden jog fenntartva.
Jogi nyilatkozat
Back to content | Back to main menu